onsdag 19 januari 2011

MSB-chefen gör en groda! Säkerheten höjs inte på en dag

Har precis sett på en videosnutt från Folk och Försvar. En kommentar från Richard Oehme, chef på MSB för enheten samhällets informationssäkerhet, fick mig att gå i taket. Det gällde incidenten i Motala innan jul, då ett bostadsbolags Styr-Regler-Övervakningssystem (SRÖ) blev utsatt för angrepp. Temperaturen sänktes på 11 undercentraler med 800 drabbade lägenheter och ett köpcentrum. Men, som Richard uttryckte det, "bostadsbolaget har nu höjt säkerheten" (cirka 1:17 in i klippet).

Jag spenderade själv stora delar av 2009 på ett bostadsbolag, där just SRÖ-systemen var det centrala för mina uppdrag. Jag känner till detaljerna i hur SRÖ-system styrs, och vilken utvecklingsfas de befinner sig i.

Det jag reagerar mot är förstås att sättet som Richard säger att säkerheten nu höjts, antyder att bostadsbolagets nu skulle ha en mycket bättre säkerhetsnivå. Jag ser det som mycket bekymrande att en chef för en så central aktör för säkerheten i myndighetssverige sprider sådana budskap.

Att väsentligt höja säkerhetsnivån kring dessa system låter sig inte göras i en handvändning, och det är just det som borde vara MSB-chefens största huvudbry i frågan. Precis som andra talare på konferensen påpekar så lever vi idag med en mycket stor sårbarhet. Att vi kan göra det utan att det kommit några större konsekvenser beror enbart på att vi inte har någon större hotbild mot oss. Men hotbilden kan komma att ändra sig snabbt, till skillnad från just sårbarheten.

Även om vi skulle konstatera akuta allvarlig hot skulle det ta avsevärd tid att åtgärda all sårbarhet, och det är därför man behöver agera redan nu. Det är en av anledningar till att MSB ens existerar och har något mandat(2006:942).

MSB har några kompetenta personer och bland annat den senaste lägesbedömningen (2009) tycker jag visar på att den övergripande kunskapen finns på plats. Jag har tidigare lovat att återkomma till säkerheten i myndighetssverige - där MSB har en central roll. Jag kommer då även återkomma till MSB, deras roll och hur den sköts. Stay tuned...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar