lördag 29 oktober 2011

Larminstallatör OCH hälare? Så får man ju inte göra!

Idag kablar TT ut en notis om att en larminstallatör har blivit häktad misstänkt för att i flera år haft en sidoverksamhet i form av häleri.

Ja, i ljuset av det kanske det är värt att återaktualisera min fundering från i maj: Lägg extranycklarna hos en främling och bli säkrare?

torsdag 20 oktober 2011

IT-säkerhet som gör skillnad, att hjälpa och inte stjälpa

När man arbetar på den defensiva sidan av säkerhet upptäcker man att det inte bara är sårbarheterna som räknas. Faktum är att sårbarheterna spelar en ganska liten roll, så länge sannolikheten att de utnyttjas är låg och konsekvenserna också är små, behöver vi helt enkelt inte bry oss. Vad man behöver tänka på handlar alltså om risk, som ska balanseras mot verksamhetsnytta och kostnad att åtgärda risken.

Som säkerhetsgranskare kan risktänket vara lätt att glömma bort. Med en stark detaljorientering ser man sårbarheterna och vad det skulle kunna leda till om bara någon som var i samma position som man själv skulle vilja göra något. Det är ett önskvärt synsätt för att hitta sårbarheter - och utan det har risksynen inte något vettigt att fatta beslut på - men när det sedan ska komma något som verkligen har påverkan gör man gott i att omedelbart gå över till risksynen.

För att illustrera vad jag menar tänker jag använda mig av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och deras vägledning för smarta telefoner och surfplattor. Det är i skrivande stund ett dokument de önskar synpunkter på, så ha lite kul, läs igenom, och om du håller med om vad jag skriver härnäst: låt MSB få höra samma sak från dig!

Att jag väljer det dokumentet är inte ur det blå. För lite mindre än ett år sedan kom nämligen ENISA ut med en rapport om top 10 risker för smartphones. ENISA hade bedömt risken för olika sårbarheter, och då också tagit hänsyn till att risken är olika stor beroende på vilken angripare du kan tänkas ha. HMMM! Låter rätt förnuftigt skulle jag säga. Må hända kan det ha kommit med inspiration från OWASP Top 10 2010 som mycket tydligt visar att det handlar om en topp 10 lista för störst risk, inte värst konsekvens.

MSB har däremot kört in på ett helt annat spår. Deras vägledning blandar högt och lågt och det är minst sagt oklart vilken målgrupp de riktar sig till.

Här är några av de rekommendationer som ges för användarna av privata enheter anslutna till företagsnätet:
 • Lösenordskydda enheterna så att de är låsta när skärmsläckaren är aktiv.
  Använd starka lösenord.
 • Undvik att använda telefonen för att surfa på osäkra Internetsidor.
Här blandas verkligen högt och lågt. Det självklara som vem som helst förstår, blandas med att användaren ska kunna avgöra om en sida är "osäker". Say what? Hur ska Bert 37 år kunna avgöra om en sida är osäker? Jag är inte ens övertygad om att lösenordet behöver vara "starkt", så länge det inte är uppenbart är det OK i min bok. För vem skyddar man sig mot och i vilka scenarion? Vidare till nästa exempel...
 • Stäng av de tjänster du inte behöver för stunden, t.ex. WLAN, Bluetooth, GPS, Datatrafik etc. Detta minskar telefonen och surfplattas exponering och sparar dessutom batteri.
Återigen, vem riktar man sig till och har man över huvud taget funderat över risken? Visst, stänga av funktioner minskar angreppsytan, men hur många angrepp per år händer på det här sättet i HELA VÄRLDEN?? Är det verkligen värt att be om uppmärksamhet för så små risker när det finns gapande hål på annat håll? För ett litet, litet antal personer är det här rådet förmodligen värt något, men för en förkrossande majoritet av MSB:s målgrupp är det bara obskyrt. Vidare till nästa exempel...
 • Installera inga applikationer (appar) som det inte finns något behov av.
  Stäm av med IT-avdelningen vilka applikationer som är godkända att
  använda. Ladda endast ned applikationer från kända och välrenommerade
  bibliotek. Undvik reklamfinansierade applikationer och var medveten om
  vilken information applikationer kräver tillgång till.
Slösa IT-avdelningens resurser på att gå igenom vilka appar som är ok för någon användare att ha installerat på sin privata telefon? Tror inte MSB har stämt av detta med NÅGON IT-avdelning, inte ens deras egna.
 • Koppla inte upp enheten mot okända oskyddade trådlösa nätverk.
Mitt förslag: Koppla bara upp enheten mot kända trådlösa nätverk som har WPA2-skydd.


... och så vidare. Enligt min mening har MSB helt missat målet. Säkerhetsråd skall finnas till för att hjälpa människor göra säkra och förnuftiga beslut. Har man dyra, krångliga åtgärder så kommer de med rätta avvisa det med minskat förtroende för källan som konsekvens. Min rekommendation till MSB är att ta ett steg bakåt, ta några djupa andetag och fundera igenom vilka realiserbara råd som ska ges till vem och varför. Ett dåligt dokument gör mer skada än vad saknaden av ett dokument gör. Ett par hjälpsamma frågor som ett dokument skall kunna svara på:
 • Vilka 5 risker bör bemötas först?
 • Var finns brytpunkten där åtgärderna börjar bli "dyra" i förhållande till deras riskreducering?
 • Vad baserar sig sannolikhetsbedömningen på? Finns det verkliga siffror? Är det uppskattningar? Är det kopplat till svenskt territorium?
 • Vad baserar sig konsekvensbedömningen på? Uppskattat worst-case scenario? Verkliga angrepp? Vad som är enkelt att automatisera och profitera på?
Ser mycket gärna att dessa frågor även besvaras för det andra dokumentet MSB nu har ute som de önskar synpunkter på, vägledning för USB minnen. Det finns ett stort behov av vägledning på dessa områden, så jag hoppas att MSB kan göra något bra för det.

måndag 17 oktober 2011

DHS: Anonymous intresserar sig för industrikontrollsystemen

Den löst sammansatta gruppen "Anonymous", som tidigare tagit på sig ansvaret för en mängd IT-angrepp, har nu börjat intressera sig för industrikontrollsystem. Det säger en bulletin från ICS-CERT, en del av DHS (Department of Homeland Security, USA).


Mina tidigare inlägg har poängterat just vad den här bulletinen nu aktualiserar (men inte nämner ett ord om): hotbilden kan snabbt förändra sig, och vad gör man då? Sådana här system köps med ett tidsperspektiv på kanske 20-30 år, det finns inte på kartan att byta ut dem och de kan hantera processer som är av yttersta betydelse för dess ägare - något man mycket ogärna pillar på alltså.

Just system som inte byts ut eller uppdateras så lätt behöver göras säkra från början. Är det en privat aktör som köper in osäkra system så är det upp till var och en. För samhällskritiska system bör det dock finnas regler. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB) är den solklara mottagaren för en sådan uppgift, men MSB har tidigare bara visat oförståelse för att det inte går att höja säkerheten på en dag.

Med det sagt så anser jag ändå att det är MSB som bör ta på sig uppgiften, och implicit har de redan fått den. För stunden kanske MSB prioriterar sina resurser annorlunda, och i mina ögon så är det inte så konstigt. MSB ligger helt enkelt efter på flera frågor, och prioriteringen måste vara att släcka bränderna först, planera för brandskydd senare. Mer resurser behöver till, men man ska naturligtvis vara försiktigt med att ge mer resurser om man anser att de resurser som redan ges inte resulterat i mycket valuta för pengarna. Hade varit intressant att höra hur diskussionerna går i de där kretsarna...

måndag 10 oktober 2011

Drönarna har fått virus - Incidenthantering the Wrong Way

USA har på senare tid använt sig allt flitigare av drönarflyg för att spana och angripa specifika mål. Dessa fjärrstyrs från bland annat ett litet ställe i Nevada. Fjärrstyrningen tycks ske bland annat med hjälp av VNC, och av allt att döma så kör systemen Microsoft Windows.


Obekräftade uppgifter hävdar nu att drönarna har hamnat i strid med ett virus, som DoD inte är riktigt säkra på varken var det kommer ifrån eller vad det gör. Och av rapporterna att döma inte heller hur det sprids. Faktum är att rapporteringen som kommit hittills gör att de framstår som amatörer i sin hantering av situationen. Eller vad sägs om följande "godbitar":
“We keep wiping it off, and it keeps coming back,” says a source familiar with the network infection, one of three that told Danger Room about the virus. “We think it’s benign. But we just don’t know.”

...

At first, they followed removal instructions posted on the website of the Kaspersky security firm. “But the virus kept coming back,” a source familiar with the infection says. Eventually, the technicians had to use a software tool called BCWipe to completely erase the GCS’ internal hard drives. “That meant rebuilding them from scratch” — a time-consuming effort.

Jag har tidigare skrivit om hur otroligt svårt det är att kasta ut malware, och framhållit de som rensar ordentligt som föredömen. Vad som verkar ske kring den här incidenten är att massor med saker som görs fel, inklusive informationsläckan som visar allt kaos. Att man har en period av osäkerhet då man inte vet hur viruset beter sig är normalt, men den perioden skall vara kort och hållas intern. Att man sedan plötsligt börjar rensa diskarna utan att ha kommit fram till VARFÖR viruset kommer tillbaka gång på gång är ... ineffektivt. Vad väntar de sig kommer hända när de ansluter den färskinstallerade datorn på nytt?

Jag tror att det inte är riktigt så illa som media framställer det. Jag tror de har något bättre koll än vad som kommit fram. Men det skapar knappast förtroende när debatten rasar vild om hur de här drönarna används - att de sedan inte är säkra nog och att incidenter hanteras på sättet det gör... inte så lyckat.

En twist på det är att det finns indikationer på att det här spridit sig genom informationsdelning mellan olika nätverk. Well, vad som mer hände i helgen var att president Obama har beordrat en ny organisation för att hantera "responsible sharing and safeguarding of classified information". Inga lätta frågor det inte...

måndag 3 oktober 2011

iPad och smartphones för militära tillämpningar

iPad blev tidigare i år godkänd av amerikanska luftfartsmyndigheten för att ersätta kartor i flygplan. Något som även har hänt inom amerikanska militären visar det sig. En helikopterpilot berättar i en artikel om hur han började använda sin personliga iPad för att plocka fram kartor, och tiden för att hitta målet minskade från 3 minuter till 30 sekunder. Det är en signifikant tidsperiod när liv står på spel.


Som säkerhetsmänniskor är det viktigt att vi har en konstruktiv, hjälpande dialog snarare än den klassiska hindrande synen. Ja, det kommer med risker men det kommer också med vinster. Just att kunna få fram kartor snabbt i stridens hetta lär vara värt risken alla gånger - ens om fienden ser var du tar fram är skadan liten. Bruce Schneier skrev om det här för ett par år sedan när det var rubriker om att videoströmmarna från obemannade övervakningsplan sändes ut i klartext.

Men om risken är värd att ta beror förstås också på användningen. Ifall samma appar skulle användas i planeringssyften kan det läcka information som ger betydlig allvarligare konsekvenser. För att inte nämna risken för avlyssning! Och för att vara tydlig: säkerhet säljer inte många iPad och lär därför inte vara någon prioritering hos Apple. Så det är inte undra på att det finns oro bland militärens strateger:
There are concerns among military strategists about passing military secrets on a device that can easily be hacked.
Exempelvis skulle jag tänka mig för både en, två och tre gånger innan jag rekommenderade att någon sån här lösning kör på en iPad (eller smartphone):
"Imagine that you're dropped in an unknown location on a moonless night," McCarthy said. "You open this app, and through its GPS coordinates it shows you where you are. It shows you where your adjacent units are."
Men behoven finns onekligen där, och innovation skall man naturligtvis uppmuntra och ta till vara på. Som säkerhetsrådgivare är uppdraget att göra idéerna möjliga, på ett säkert sätt.